Suomenojan lintualtaalta – 5.4.2010

Suomenojan jätevedenpuhdistamon viereisellä lintualtaalla alkaa taas uusi kevät. Naurulokkien, noki- sekä liekukanojen ensimmäiset tulokkaat ovat jo tutkimassa paikkoja. Aamupäivällä sää näytti pilviseltä ja sumuisalta, mutta iltapäivällä pilvien seasta löytyi aukkoja, joista saatiikin sitten mukavan pehmeää valoa kuvauksiin. Allas on vielä kauttaaltaan jäässä, mutta sulaa löytyi jätevedenpuhdistamon kulmasta. Neljä liejukanaa sekä kuusi nokikanaa pyörikin kuvauspaikoilla, tosin liejukanat välttelivät kameraa pysymällä ruovikossa piilossa.

Näillä tassuilla pääsee etenemään


Varpushaukka pyöri taivaalla naurulokkien seassa

Lisätään vuoden ensimmäiseen kirjoitukseen Suomenojalta liitteeksi myös Tringan mielipidekirjoitus, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa 29.3.2010:

Espoo tuhoaa lintualueen vanhan asemakaavan turvin

Espoo on toteuttamassa uutta tietä Suomenojan lintukosteikon läpi
vanhentuneen asemakaavan pohjalta. Tämä vaarantaa alueen
kansainvälisesti tunnustetut arvot. Suomenojan on kansainvälisesti
tärkeä lintualue usean lintulajin merkittävämpänä pesimäpaikkana
Suomessa. Espoon pitäisi olla ylpeänä suojelemassa eikä tuhoamassa
aluetta.

Lintukohteen ainutlaatuisuudesta huolimatta Espoon kaupunki
suunnittelee Suomenlahdentien rakentamista kosteikon halki julkisen
liikenteen kulkuyhteyksien parantamiseen vedoten. Suunniteltu tie
tuhoaisi kuitenkin lintujen pesimäalueita ja heikentäisi suositun
retkeilyalueen virkistysarvoa. Espoo on hankettaan nopeuttaakseen
kylmästi ohittanut vaihtoehtoiset tielinjaukset eikä hankkeesta ole
tehty kunnollista ympäristövaikutusselvitystä.

Tiesuunnitelmat perustuvat 1970-luvulla vahvistettuun,
nykylainsäädännön valossa vanhentuneeseen asemakaavaan. Se ei heijasta
alueen nykyisten käyttäjäryhmien etuja ja arvoja puhumattakaan
vastaamisesta 2000-luvun monimuotoisuushaasteisiin. Näiden
huomioimiseen kehottaa Korkeimman hallinto-oikeuden tuore Espoon
osayleiskaavaa koskeva päätös, joka edellyttää Suomenojan seudulla
uusilta toteutettavilta hankkeilta nykyaikaisia selvityksiä.

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa Suomenojan lintukosteikon
arvojen vaalimiseen toisessakin päätöksessään. Se kumosi Suomenojan
lintukosteikon vieressä sijaitsevaa Finnoonsatamaa koskevan
asemakaavan, koska kaavan vaikutuksia Suomenojan linnustoon ei oltu
riittävällä tarkkuudella arvioitu. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
edellyttää tärkeiden linnustollisten arvojen säästämistä ja
suunnitelmien vaikutusten huolellista arviointia.

Myös kuntalaisia edustava Espoon kaupunginvaltuusto on kunnioittanut
alueen arvoja. Se päätti viime syksynä siirtää Espoon
jätevedenpuhdistamon Suomenojalta Blominmäkeen ja tämän päätöksen
yhteydessä valtuusto edellytti Suomenojan lintualueen suojelua
riittävine suojavyöhykkeineen tulevan kaavoituksen yhteydessä. Nyt
virkamiehet ohittavat valtuuston päätöksen käyttämällä vanhaa kaavaa
yleisen edun vastaisesti.

Alueen maankäyttö on ehdottomasti suunniteltava uudestaan viimeisten
poliittisten ja oikeudellisten päätösten perusteella. Julkista
liikennettä pystytään kehittämään myös suunnitelulla, joka huomioi
aidosti yleisen edun. Miksi Espoon kaupunkisuunnittelijat ylenkatsovat
Suomenojan luontoarvoja? Tämä ainutlaatuinen lintuparatiisi täytyy
säilyttää. Tällä menolla Espoon kaupunki tuhoaa sen.

Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.

Mari Pihlajaniemi
linnustonsuojelutoimikunnan puheenjohtaja

TILAA ILMOITUS UUSISTA JULKAISUISTA!