Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Mediapeikko (y-tunnus 2208112-0 )
tuomas@mediapeikko.fi

2. Rekisterin nimi
Mediapeikon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Mediapeikkoon liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.

Lisäksi asiakasrekisterin tarkoituksena on:
– asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen
– mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille
– mielipide- tai markkinatutkimus
– rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen
– lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimi, sähköpostiosoite, y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot, laskutukseen liittyvät osoitetiedot ja asiakkaan sopimusten tiedot.

Edellisten lisäksi:
– asiakkaan tilaamien palveluiden ja tuotteiden tilaus- ja sopimustiedot
– rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten sijainnin ilmoittavat paikkatiedot, IP-osoite, selain, selainversio)

5. Säännönmukaiset tietolähteet
– Asiakkaan luovuttamat tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Mediapeikon yhteistyökumppaneille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu yrityksen omistajaan. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.