100 lintulajia Suomen juhlavuotena 2017

BirdLife heitti haasteen Suomen juhlavuotena oppia tunnistamaan 100 lintulajia. Päätin sitä myötä alkaa keräämään kuvaamiani lintulajeja ylös tältä vuodelta. En ole lintubongaaja, mutta tuleehan lajeja pakosti vastaan luonnossa liikkuessa, joten katsotaan moneenko lajiin päästään kuluvan vuoden aikana. Toisaalta voipi olla että lajeja tulee nyt herkemmin käytyä poimimassa muistikortille tämän projektin myötä.

19.5.2017 jatkoin nisäkäskuvauksiin, joten linnut saivat jäädä. 100 lajia rikkoontui kuitenkin helposti pk-seudulla liikkuessa ja havaintoja seuratessa.

114. LAPINSIRRI

113. RUOKOKERTTUNEN

112. KIRJOSIEPPO

111. MUSTAPÄÄKERTTU

110. LIRO

109. HAARAPÄÄSKY

108. SIRITTÄJÄ

107. KELTAVÄSTÄRÄKKI

106. HERNEKERTTU

105. PAJULINTU

104. PIKKULOKKI

103. VALKOVIKLO

102. SUOKUKKO

101. KALATIIRA


1.5.2017


100. SÄÄKSI

99. LAPINTIIRA

98. KIVITASKU

97. NAAKKA

96. RANTASIPI

95. HÄRKÄLINTU

94. METSÄVIKLO

93. RUSKOSUOHAUKKA

92. MERIHARAKKA

91. MUSTAKURKKU-UIKKU

90. MERIMETSO

89. HAAHKA

 

88. PAJUSIRKKU

87. HEMPPO

86. RÄYSKÄ

85. TYLLI

84. VALKOPOSKIHANHI

83. KALALOKKI

82. PIKKUKAJAVA

81. SILKKIUIKKU

80. PUNAJALKAVIKLO

79. TAVI

78. PUNAKYLKIRASTAS

77. RAUTIAINEN

76. PEIPPO

75. LAPASORSA

74. LIEJUKANA

73. HARMAASORSA

72. PUNARINTA

71. TUKKASOTKA

70. PUNASOTKA

69. VÄSTÄRÄKKI

68. NAURULOKKI

67. TELKKÄ

66. KOTTARAINEN

65. VIHERVARPUNEN

64. KURKI

63. NOKIKANA

62. RÄKÄTTIRASTAS

61. KANADANHANHI

60. TÖYHTÖHYYPPÄ

59. SEPELKYYHKY

58. FASAANI

57. MERIHANHI

56. HAAPANA

55. TEERI

54. KESYKYYHKY

53. TURKINKYYHKY

52. PIKKUTIKKA

51. NOKKAVARPUNEN

50. MUSTAVARIS

49. KANAHAUKKA

48. KUUSITIAINEN

47. HARAKKA

46. LAULUJOUTSEN

45. LEHTOPÖLLÖ

44. PALOKÄRKI

43. VARIS

42. UIVELO

41. ALLI

40. KIURU

39. SINISORSA

38. ISOKOSKELO

37. TÖYHTÖKIURU

36. HARMAAPÄÄTIKKA

35. KELTASIRKKU

34. LUHTAKANA

33. TIKLI

32. HARMAALOKKI

31. SARVIPÖLLÖ

30. HARMAAHAIKARA

29. MERILOKKI

28. HIIRIHAUKKA

27. URPIAINEN

26. HIIRIPÖLLÖ

25. PUUKIIPIJÄ

24. ISOLEPINKÄINEN

23. VARPUNEN

23 varpunen

22. PIKKUVARPUNEN

21. PÄHKINÄHAKKI

20. PUNATULKKU

19. VIHERPEIPPO

19 viherpeippo

18. KIRJOSIIPIKÄPYLINTU

18 kirjosiipikäpylintu

17. PIKKUKÄPYLINTU

17 pikkukäpylintu

16. MUSTAKAULARASTAS

16 mustakaulasrastas

15. SINITIAINEN

15 sinitiainen

14. MUSTARASTAS

14 mustarastas

13. HIPPIÄINEN

13 hippiäinen

12. MERIKOTKA

12 merikotka

11. KYHMYJOUTSEN

10. TÖYHTÖTIAINEN

9. KUUKKELI

8. TALITIAINEN

7. NÄRHI

6. HÖMÖTIAINEN

5. MAAKOTKA

4. LAPINTIAINEN

3. KÄPYTIKKA

2. KORPPI

1. KOSKIKARA

LAJILUETTELO:

 1. Koskikara
 2. Korppi
 3. Käpytikka
 4. Lapintiainen
 5. Maakotka
 6. Hömötiainen
 7. Närhi
 8. Talitiainen
 9. Kuukkeli
 10. Töyhtötiainen
 11. Kyhmyjoutsen
 12. Merikotka
 13. Hippiäinen
 14. Mustarastas
 15. Sinitiainen
 16. Mustakaularastas
 17. Pikkukäpylintu
 18. Kirjosiipikäpylintu
 19. Viherpeippo
 20. Punatulkku
 21. Pähkinähakki
 22. Pikkuvarpunen
 23. Varpunen
 24. Isolepinkäinen
 25. Puukiipijä
 26. Hiiripöllö
 27. Urpiainen
 28. Hiirihaukka
 29. Merilokki
 30. Harmaahaikara
 31. Sarvipöllö
 32. Harmaalokki
 33. Tikli
 34. Luhtakana
 35. Keltasirkku
 36. Harmaapäätikka
 37. Töyhtökiuru
 38. Isokoskelo
 39. Sinisorsa
 40. Kiuru
 41. Alli
 42. Uivelo
 43. Varis
 44. Palokärki
 45. Lehtopöllö
 46. Laulujoutsen
 47. Harakka
 48. Kuusitiainen
 49. Kanahaukka
 50. Mustavaris
 51. Nokkavarpunen
 52. Pikkutikka
 53. Turkinkyyhky
 54. Kesykyyhky
 55. Teeri
 56. Haapana
 57. Merihanhi
 58. Fasaani
 59. Sepelkyyhky
 60. Töyhtöhyyppä
 61. Kanadanhanhi
 62. Räkättirastas
 63. Nokikana
 64. Kurki
 65. Vihervarpunen
 66. Kottarainen
 67. Telkkä
 68. Naurulokki
 69. Västäräkki
 70. Punasotka
 71. Tukkasotka
 72. Punarinta
 73. Harmaasorsa
 74. Liejukana
 75. Lapasorsa
 76. Peippo
 77. Rautiainen
 78. Punakylkirastas
 79. Tavi
 80. Punajalkaviklo
 81. Silkkiuikku
 82. Pikkukajava
 83. Kalalokki
 84. Valkoposkihanhi
 85. Tylli
 86. Räyskä
 87. Hemppo
 88. Pajusirkku
 89. Haahka
 90. Merimetso
 91. Mustakurkku-uikku
 92. Meriharakka
 93. Ruskosuohaukka
 94. Metsäviklo
 95. Härkälintu
 96. Rantasipi
 97. Naakka
 98. Kivitasku
 99. Lapintiira
 100. Sääksi (1.5.2017)
 101. Kalatiira
 102. Suokukko
 103. Valkoviklo
 104. Pikkulokki
 105. Pajulintu
 106. Hernekerttu
 107. Keltavästäräkki
 108. Sirittäjä
 109. Haarapääsky
 110. Liro
 111. Mustapääkerttu
 112. Kirjosieppo
 113. Ruokokerttunen
 114. Lapinsirri

AIHEESEEN LIITTYVÄT BLOGGAUKSET